Jag är ingen fotograf...

För många är ett fotografi en avbildning som ska ligga så nära verkligheten som möjligt och alla förändringar av bilden är av ondo. Jag är medveten att många ser det så men jag trivs inte i de ramar och regler som detta sätter. Därför kallar jag mig hellre bildskapare än fotograf. Som bildskapare finns inte längre några regler utan de kreativa krafterna får flöda som dom vill. Befriande.

Mina bilder...

Fotografi kan vara många saker; vetenskap, dokumentation eller konst för att nämna några. För min del är bilden det viktiga, inte om den speglar verkligheten som den såg ut just där och då, eller hur bilden kom till. Mina bilder är ofta sammansatt av flera fotografier tagna vid olika tidpunkter och platser, men det finns också bilder som ligger närmare verkligheten. Jag skiljer inte på dessa typer av bilder. Det är känslan som spelar roll och inte vägen dit. Det är nog så att jag ofta strävar bort från en strikt verkligheten och in i en livlig fantasivärld.

 

“You don't make a photograph just with a camera. You bring to the act of photography all the pictures you have seen, the books you have read, the music you have heard, the people you have loved.” 

- Ansel Adams